Lịch sử Trường

  • Lịch sử thành lập Trường

    Tháng 11 năm 1962 Trung ương và Đảng quyết định duy trì Khu tự trị...

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • Cơ cấu tổ chức

    Trường Cao đẳng Sơn La là một cơ sở giáo dục của tỉnh nằm trong hệ...

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

  • TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

    TẦM NHÌN Trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, hiện đại, hội...

Tin Tức Hoạt Động

Hội nghị Tập huấn bài giảng điện tử năm học 2021-2022 Hội nghị Tập huấn bài giảng điện tử năm học 2021-2022 Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-CĐSL ngày 12/7/2021 của Trường Cao...
Hội nghị bàn giao kết quả NCKH năm học 2020-2021, ứng dụng năm học 2021-2022 Hội nghị bàn giao kết quả NCKH năm học 2020-2021, ứng dụng năm học 2021-2022   Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-CĐSL, ngày 29/7/2021, Trường Cao...
Hội nghị công tác quản lý học sinh sinh viên năm học 2021 – 2022 Hội nghị công tác quản lý học sinh sinh viên năm học 2021 – 2022 Thực hiện theo kế hoạch số 145/KH-CĐSL ngày 09/7/2021 của Hiệu...
Adv1
Adv2

Hoạt Động Đoàn Hội

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Liên hệ

Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La

  • Điện thoại: 022.3874.298 - Fax: 022.3874.191

Kết nối với chúng tôi

Truy cập vào diễn đàn của trường Cao đẳng Sơn La trên FaceBook