Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm học 2019 – 2020

Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm học 2019 – 2020

Thực hiện chương trình hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sơn La năm học 2019 -2020; chào Tân sinh viên K56 và học viên Lào K8, chào mừng 44 năm Quốc khánh Lào (02/12/1975 – 02/12/2019) và tiến tới chào mừng 70 năm ngày Truyền thống học sinh sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2020), ngày 01/12/2019, Hội sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức Chương trình: Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm học 2019 – 2020.


Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Hà Dân Huyền - Trưởng ban Thanh thiếu niên trường học - Phó Chủ tịch HSV Việt...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok