Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Hội nghị Công tác chuyên môn 2018

Hội nghị Công tác chuyên môn 2018

Vừa qua, ngày 30/7/2018, Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức Hội nghị công tác chuyên môn 2018 nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, bất cập trong công tác quản lý chuyên môn hướng tới xây dựng chất lượng chuyên môn ngày càng tốt hơn.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức trong nhà trường.

Hội nghị đã đã được nghe 4 báo cáo tập trung về các nội dung sau: công tác đào tạo; Đảm bảo và tự kiểm định chất lượng; Khoa học công nghệ; Kết nối...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok