Language Switcher

Ngành/nghề Lâm sinh là một trong những ngành/nghề đào tạo truyền thống của Trường Cao đẳng Sơn La, năm 2020 được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định công nhận là ngành/nghề trọng điểm quốc gia. Trong những năm vừa qua, căn cứ mục tiêu đào tạo, nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội và thực tế công tác tuyển sinh hàng năm, ngành/nghề Lâm sinh được coi là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Cao đẳng Sơn La.

* Kết quả tuyển sinh trong 5 năm gần đây (từ 2016 – 2020) như sau:

Tên ngành/nghề

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Chỉ tiêu

Thực tuyển

Chỉ tiêu

Thực tuyển

Chỉ tiêu

Thực tuyển

Chỉ tiêu

Thực tuyển

Chỉ tiêu

Thực tuyển

Lâm sinh

66

91

150

99

90

105

90

88

120

140

* Chương trình đào tạo ngành/nghề Lâm sinh, trình độ trung cấp được xây dựng với tổng thời gian đào tạo là 24 tháng, tương ứng với 31 môn học; 55 tín chỉ.

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  1425 giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 374 giờ; THTT, thí nghiệm: 1001 giờ; Kiểm tra: 50 giờ.

* Chương trình đào tạo ngành/nghề Lâm sinh, trình độ cao đẳng được xây dựng với tổng thời gian đào tạo là 36 tháng, tương ứng với 37 môn học; 90 tín chỉ.

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  2340 giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 619 giờ; THTT, thí nghiệm: 1635 giờ; Kiểm tra: 86 giờ.

            Vấn đề đặt ra hiện nay đối với chương trình đào tạo ngành/nghề Lâm sinh, trình độ trung cấp và cao đẳng của trường Cao đẳng Sơn La là cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cả về số lượng và chất lượng nhằm thực hiện tốt đề án phát triển Trường Cao đẳng chất lượng cao của tỉnh Sơn La; chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đặc biệt nhằm thực hiện tốt Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ về việc “Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Nằm trọng hệ thống các ngành/nghề trọng điểm Quốc gia, năm 2020 ngành/nghề Lâm sinh của Trường Cao đẳng Sơn La được nhà nước cấp vốn đầu tư đầy đủ máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ, đồ dùng phục vụ đào tạo, thực hành, thực tập, thí nghiệm; từng bước hướng tới ngành/nghề trọng điểm, tiên tiến của khu vực và thế giới. Trong những năm qua, ngành/nghề Lâm sinh là một trong những ngành/nghề góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của ngành lâm nghiệp. Đặc biệt là các tỉnh miền núi phía bắc nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng.

Cơ hội việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp ngành/nghề Lâm sinh có nhiều sự lựa chọn: có thể làm việc tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật; Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm khuyến nông tỉnh; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, các hạt kiểm lâm, các trung tâm dịch vụ nông lâm nghiệp; cán bộ nông lâm xã; các công ty, doanh nghiệp lâm nghiệp; các Hợp tác xã nông lâm nghiệp; các trung tâm sản xuất giống cây trồng… ngoài ra cũng có thể tự xây dựng các trang trại, tự tạo việc làm tại hộ gia đình trong lĩnh vực sản xuất cây giống, trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng…Có cơ hội học nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ ở cấp độ cao hơn.

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.