Language Switcher

Thứ/ngày tháng Buổi Thời gian, địa điểm Nội dung
Thứ 2 (25/07/2022)     Sáng    
   Chiều 14:00, PH2

Họp kiểm điểm cuối năm phê bình và tự phê bình

Thành phần: BCH Đảng bộ

     Tối    
Thứ 3 (26/07/2022)     Sáng 8:00, PH2:

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022-2023 và năm 2022   

Thành phần: Theo Thông báo 194/TB-CĐSL, ngày 12/7/2022

   Chiều  15:00, PH2

Các hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn tổ chức bộ máy;

Thành phần: Theo Thông báo 210/TB-CĐSL, ngày 25/7/2022

 

     Tối    
Thứ 4 (27/07/2022)     Sáng    
   Chiều    
     Tối    
Thứ 5 (28/07/2022)     Sáng    
   Chiều  14:00, HT900

Hội nghị công tác chuyên môn năm học 2022-2023

Thành phần: Theo Kế hoạch 164/KH-CĐSL, ngày 6/7/2022 

     Tối    
Thứ 6 (29/07/2022)     Sáng    
   Chiều    
     Tối    
Thứ 7 (30/07/2022)     Sáng    
   Chiều    
     Tối    
Chủ nhật (31/07/2022)     Sáng    
   Chiều    
     Tối    

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31

TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN NGÀY 07/08/2022

Thứ

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Ghi chú

Thứ 2
(01/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

Thứ 3
(02/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

Thứ 4
(03/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

Thứ 5
(04/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

Thứ 6
(05/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

Thứ 7
(06/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

Chủ nhật
(07/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30 TỪ NGÀY 18/07/2022 ĐẾN NGÀY 24/07/2022

Trường Cao Đẳng Sơn La

 

Thứ

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thứ 2
(18/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

14h00

PH1: Họp Hội đồng GVCN

   Tối

   

Thứ 3
(19/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

   

   Tối

   

Thứ 4
(20/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

   

   Tối

   

Thứ 5
(21/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

   

   Tối

   

Thứ 6
(22/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

   

   Tối

   

Thứ 7
(23/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

   

   Tối

   

Chủ nhật
(24/07/2022)

   Sáng

   

   Chiều

   

   Tối

   

Chuyên mục phụ

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 27/06/2022 ĐẾN NGÀY 03/07/2022

Trường Cao Đẳng Sơn La

 

Thứ Buổi Thời gian Nội dung File đính kèm Tài liệu họp
Thứ 2
(27/06/2022)
   Sáng 08:00 Phòng họp 1: nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2021-2022 TP: Theo Thông báo 171/TB-CĐSL, ngày 13/06/2022    
   Chiều 14:00 Phòng họp 1: nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2021-2022 TP: Theo Thông báo 171/TB-CĐSL, ngày 13/06/2022    
   Tối        
Thứ 3
(28/06/2022)
   Sáng 08:00 Phòng họp 1: nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2021-2022 TP: Theo Thông báo 171/TB-CĐSL, ngày 13/06/2022    
   Chiều 14:00 Phòng họp 1: nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2021-2022 TP: Theo Thông báo 171/TB-CĐSL, ngày 13/06/2022    
   Tối        
Thứ 4
(29/06/2022)
   Sáng        
   Chiều        
   Tối        
Thứ 5
(30/06/2022)
   Sáng 08:00 Phòng họp 1: Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khối CĐ K56 đợt 2/2022 TP: Theo QUyết định 362/QĐ-CĐSL, ngày 16/06/2022    
08:30 Phòng họp 1: Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh khối Trung cấp K56 đợt 2 năm 2022 TP: Theo Quyết định số 363/QĐ-CĐSL, ngày 16/06/2022    
09:30 Phòng họp 1: Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh khối Trung cấp K57 đợt 2 năm 2022 TP: Theo Quyết định số 364/QĐ-CĐSL, ngày 16/06/2022    
   Chiều        
   Tối        
Thứ 6
(01/07/2022)
   Sáng        
   Chiều        
   Tối        
Thứ 7
(02/07/2022)
   Sáng        
   Chiều        
   Tối        
Chủ nhật
(03/07/2022)
   Sáng        
   Chiều        
   Tối        
Attachments:
Download this file (27.6 3.7.jpg)27.6 3.7.jpg[ ]700 kB

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.