Hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho tất cả cán bộ, giảng viên, huy động sự tham gia của tập thể các đơn vị trong nhà trường vào công tác bảo vệ môi trường trường học.

Thực hiện ra quân làm sạch khuôn viên trường; kêu gọi học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thu gom rác; dọn dẹp vệ sinh; trồng và chăm sóc cây xanh góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường “xanh - sạch - đẹp”, tập thể cán bộ, viên chức, giảng viên chủ động thực hiện theo Kế hoạch Ngày chủ nhật xanh, thường xuyên nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện tốt khẩu hiệu “Mắt thấy rác, tay nhặt liền”, “Trường quyết tâm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp”.

Khuôn viên trường học sạch đẹp giúp cho học sinh, sinh viên có không gian học tập thoải mái; tạo cảm giác gần gũi, hài hòa cùng thiên nhiên cho học sinh, sinh viên khi đến trường, khi giải lao và thư giãn, đồng thời góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, qua đó hình thành các năng lực, phẩm chất cho học sinh, sinh viên.

Hàng tháng, trường tổ chức vệ sinh môi trường vào ngày thứ 7, Chủ nhật, chăm sóc hệ thống cây xanh; thu gom rác và dọn dẹp vệ sinh khuôn viên toàn trường.

Một số hình ảnh hoạt động

Đinh Công Tiệp - Phòng Quản trị - Thiết bị