Phòng Quản Trị Thiết Bị
Tầng 1, nhà Hiệu Bộ - Trường Cao đẳng Sơn La
Tổ 2 - Phường Chiềng Sinh - Thành phố Sơn La
Điện thoại: 0223.874.254