NGÔ TRỌNG THÀNH

- Ngày sinh: 14/01/1973

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Học vị: Thạc sĩ, Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn vật lý

- Năm tham gia công tác: 1995

- Chức danh: Giảng viên chính

- Điện thoại: 0912.519.987 

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ngo trong thanh cdsl 


NGUYỄN QUANG CHƯƠNG

- Ngày sinh: 1964

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Học vị: Thạc sĩ

- Năm tham gia công tác: 01/11/1990

- Chức danh: Giảng viên chính

- Điện thoại: 0986.468.819

- Email:

 chuong 050352198


ĐINH CÔNG TIỆP

- Ngày sinh: ...

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Học vị: Thạc sĩ

- Năm tham gia công tác:....

- Chức danh: Giảng viên chính

- Điện thoại: .....

- Email:

 

LÊ TRỌNG QUÝ

- Ngày sinh: 02/01/1980

- Chức vụ: Nhân Viên

- Học vị: Cử nhân

- Năm tham gia công tác: 2006

- Chức danh: Giảng viên

- Điện thoại: 0912.394.799

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 quy 050609425

ĐẶNG THẢO NGUYÊN

- Ngày sinh: 13/08/1986

- Chức vụ: Nhân Viên

- Học vị: Kỹ sư

- Năm tham gia công tác: 2011

- Chức danh: Giảng viên

- Điện thoại: 0976.813.886

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 DSC 0117

CAO VIẾT VIỆT

- Ngày sinh: 10/02/1963

- Chức vụ: nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại:

- Email:

 viet 186885837

LÊ DUY TÙNG

- Ngày sinh: 1968

- Chức vụ: Nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại:

 DTN 8253 Edit

PHÙNG TRUNG KIÊN

- Ngày sinh: 1985

- Chức vụ: nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại:

- Email:

 kien
   

TRẦN VĂN NGHĨA

- Ngày sinh: 

- Chức vụ: nhân viên

- Học vị:

- Năm tham gia công tác:

- Chức danh:

- Điện thoại:

- Email:

 DTN 8252 Edit