Khuôn viên Xanh – Sạch – Đẹp luôn là một trong những tiêu chí hàng đầu của nhà trường giúp người học có được không gian học tập trong lành, thân thiện. Để có được không gian đó, những năm qua nhà trường đã tích cực quan tâm, đẩy mạnh công tác sửa sang khuôn viên. Toàn bộ cây tạo bóng mát, cây cảnh, bồn hoa, thảm cỏ quanh các gốc cây luôn được đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên (HSSV) chăm sóc, tưới nước, bón phân, nhặt cỏ.....Việc chỉnh trang khuôn viên trường học giúp cho HSSV có không gian học tập thoải mái, tạo cảm giác gần gũi, hài hòa cùng thiên nhiên cho HSSV khi đến trường, khi giải lao và thư giãn, góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, qua đó hình thành các năng lực, phẩm chất cho HSSV.

Hàng tháng, trường tổ chức lao động vào ngày Chủ nhật, chăm sóc hệ thống cây cảnh, bổ sung cây xanh và vệ sinh khuôn viên trường.

Một số hình ảnh của hoạt động

Đinh Công Tiệp - Phòng Quản trị - Thiết bị