Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Sơn La tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thành lập, phát triển hội viên (Hội Khuyến học Nhà trường hiện tại có 09 chi hội với tổng số 1073 hội viên, trong đó gồm: 267 cán bộ viên chức và có 806  hội viên là học sinh, sinh viên); duy trì và nhân rộng mô hình hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cơ quan; phối hợp với các đoàn thể tổ chức các phong trào khuyến học, khuyến tài. Đồng thời, chú trọng công tác khen thưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa học; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên, các nhà hảo tâm ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ khuyến học nhằm khuyến khích phong trào thi đua học tập…

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Sơn La đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển Hội, đưa công tác khuyến học, khuyến tài trở thành phong trào phát triển sâu rộng trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhà trường.

Các ý kiến tham luận tại Đại hội đều chia sẻ cách làm hay, sáng tạo của các chi hội trong xây dựng xã hội học tập như: giải pháp thúc đẩy mô hình xã hội học tập; kinh nghiệm nâng cao hoạt động khuyến học khuyến tài trong nhà trường; xây dựng phong trào “Gia đình hiếu học” …

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, NGƯT Trần Luyến -  Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La và đồng chí Lê Văn Minh – Chủ tích Hội đồng trường – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La biểu dương và ghi nhận những kết quả Hội Khuyến học Nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Sơn La tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài; đổi mới nội dung hoạt động phù hợp với đặc điểm nhà trường; tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cơ quan học tập, coi trọng học tập thường xuyên, học tập suốt đời; phát huy kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vận động cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên tham gia các phong trào do nhà trường phát động; phối hợp với các đoàn thể phát triển, nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh phong trào “học đi đôi với hành”; đẩy mạnh hoạt động xây dựng quỹ hội, giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; nhân rộng tấm gương, điển hình trong hiếu học, khuyến học…

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Hội Khuyến học trường lần thứ IV đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 9 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Sơn La, lần thứ V nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 02 đồng chí. Đồng chí Hoàng Vĩnh Lam – Phó Hiệu trưởng được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Sơn La, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại biểu tham dự chương trình

Nhà giáo ưu tú Trần Luyến -  Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La

Tham luận của các đại biểu

Đại diện BCH Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhận cờ thi đua

Thầy Hoàng Vĩnh Lam - Phó Hiệu trưởng giữ trách nhiệm Chủ tịch Hội khuyến học nhiệm kỳ 2021 - 2026

BCH Hội khuyến học Trường Cao đẳng Sơn La nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội

Đinh Công Tiệp - Phòng Quản trị - Thiết bị