Đề nghị các Thầy Cô giáo và Sinh viên khoa quan tâm theo dõi và thực hiện nghiêm túc việc thực hiện trực khoa theo dõi việc giảng dạy của giảng viên và học tâp của SV các khối lớp do khoa quản lý, thực hiện từ ngày 04/01/2022 đến 30/01/2022, các tuần cuối tháng 1 lãnh đạo khoa sẽ phân công sau.

Kính mời các Thầy Cô và Sinh viên quan tâm hãy vào nội dung đính kèm để theo dõi.

CHÚC MỪNG 2022 copy