⏰ Thời gian : trong 3 ngày 8 đến 10 tháng 3 năm 2023
Sáng: 8.00 - 11:00
Chiều: 14:00 - 17:00
🌱 Hình thức quy đổi:
📑 Giấy photo, vở học sinh 5kg = 1 🌟
📖 Sách giáo khoa, sách đọc, truyện, báo/ tạo chí/ bìa: 7kg = 1 🌟
🧴 Đồ nhựa: 3kg = 1🌟
🥫 Vỏ lon: 50 lon = 1🌟
🖥 Cây máy tính, màn hình máy tính cũ, hỏng: 1 vỏ cây, 1 màn hình = 1 🌟
❗️ LƯU Ý : Tất cả cây và sản phẩm có trong sự kiện sẽ được phân loại tương ứng với số lượng 🌟: 1 🌟 , 2 🌟 , 3 🌟 và 4 🌟,....
Mỗi 🌟 sẽ có giá là 10k ( Chỉ được mua 🌟 chứ không được đổi từ 🌟 ra tiền ) . Càng nhiều 🌟 sẽ đổi được càng nhiều chậu cây xinh xắn và dễ thương có trong sự kiện.
Số sách, truyện thu được sẽ được đưa vào thư viện xanh 🍀🍀
Điều kiện: tham gia sự kiện Đổi sách lấy cây: chia sẻ bài đăng này và tag 5 bạn bè cùng tham gia nha 🤗🤗
⛄️ Các bạn chú ý phân loại báo- sách giáo khoa-giấy photo và vở viết ở nhà trước khi đến. Đối với giấy photo và vở đã viết hết các bạn bóc bìa ra nhé. Chúng mình chỉ cân khi giấy các bạn mang đến đã phân loại trước ở nhà thui nazz.
🔥🔥 BTC Tuyển tình nguyện viên tham gia chương trình. Các bạn đăng kí tham gia theo cú pháp: Họ và tên; Lớp; SĐT và thời gian tham gia nhé🤗🤗