I/ GIỚI THIỆU

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sơn La (Đoàn Trường) được thành lập năm 1963. Khẩu hiệu hành động: “TUỔI TRẺ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA TRÍ TUỆ, SÁNG TẠO, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”

 doan2

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sơn La lần thứ 42