dành cho học sinh sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, đạt danh hiệu “Học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022”