Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự biết ơn sâu sắc của đoàn viên, thanh niên, hội viên đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, những người con ưu tú của quê hương đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.