Ngày 05/5/2021 trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức Lễ Tổng kết khó

Thực hiện kế hoạch số 68/KH-CĐSL ngày 22/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La,

Sáng 18/4/2021, tại Hội trường 900 Trường Cao đẳng Sơn La đã diễn ra Ngày hội đọc sách

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dị

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) sắp ra trường có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụn