Trong thời gian học tập tại Sơn La, LHS, học viên Lào sẽ được Tỉnh Sơn La và nhà trường hỗ trợ một số chế độ sau:

  1. Đối với lưu học sinh học theo diện ngân sách tỉnh Sơn La hỗ trợ

- Hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng là: 3.160.000 đồng/LHS/1 tháng.

- Hỗ trợ trang cấp ban đầu cho LHS bằng hiện vật (chăn, ga, gối, đệm...) ngay sau khi học sinh nhập học.

- Hỗ trợ kinh phí đi lại 01 lượt sang và 01 lượt về trong toàn khóa đào tạo (3.000.000 đồng/LHS/khóa đào tạo).

- Hỗ trợ khuyến khích cho LHS đạt thành tích học tập:

+ Kết quả rèn luyện và học tập đạt xuất sắc: 2.000.000 đồng/LHS/năm.

+ Kết quả rèn luyện xuất sắc hoặc giỏi và học tập đạt giỏi: 1.000.000 đồng/LHS/năm.

+ Kết quả rèn luyện đạt giỏi và học tập đạt khá: 500.000 đồng/LHS/năm.

- LHS có kết quả tốt nghiệp khóa học từ loại giỏi trở lên, có nguyện vọng học tiếp lên trình độ cao hơn và được tỉnh chủ quản đề nghị sẽ được tiếp tục học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học, từ đại học lên cao học và được hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định.

  1. Đối với LHS học diện tự túc kinh phí: LHS Lào học tự túc có kết quả học tốt được hỗ trợ kinh phí đào tạo theo năm học, cụ thể:

- Kết quả rèn luyện và học tập đạt Xuất sắc: 13.200.000 VNĐ/LHS/năm học. 

- Kết quả rèn luyện đạt Xuất sắc hoặc giỏi và học tập đạt Giỏi: 12.000.000 đồng/LHS/năm học.

- Kết quả rèn luyện đạt giỏi và học tập đạt Khá: 3.600.000 đồng/LHS/năm học.

Đối với LHS có 02 năm học liền kề có kết quả rèn luyện đạt xuất sắc, kết quả học tập đạt từ giỏi trở lên và được tỉnh chủ quản đề nghị sẽ được xem xét chuyển sang diện ngân sách tỉnh Sơn La hỗ trợ.

  1. Đối với lưu học viên

Kính phí hỗ trợ đi lại và sinh hoạt phí cho cán bộ các ban, ngành, lực lượng vũ trang các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tham dự đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt, chuyên môn ngắn hạn theo chương trình hợp tác là: 4.190.000 đồng/học viên /tháng (theo số tháng thực học).

  1. Một số chế độ hỗ trợ khác

- Hỗ trợ chỗ ở miễn phí trong Ký túc xá và cho mượn một số đồ dùng như ti vi, quạt và một số thiết bị khác.

- Hỗ trợ tiền nước 3m3/người/tháng; hỗ trợ tiền điện 15kw/người/tháng (Nếu LHS sử dụng điện, nước vượt quá định mức được nhà trường hỗ trợ thì phải đóng thêm tiền theo giá được Nhà nước Việt Nam và tỉnh Sơn La quy định).

- Đóng bảo hiểm y tế để LHS, học viên được khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm tại các Bệnh viện Việt Nam theo Luật bảo hiểm Việt Nam.