Việc quản lý LHS Lào học tập tại nhà trường được thực hiện nghiêm túc theo Thông tư 30/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quản lí người nước ngoài học tại Việt Nam và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Trên cơ sở đó Nhà trường xây dựng Quy chế quản lí LHS Lào học tập tại trường, quy định cụ thể quyền lợi, nghĩa vụ của LHS và phân công rõ trách nhiệm các đơn vị, đoàn thể, cá nhân trong nhà trường thực hiện công tác quản lý và hỗ trợ LHS Lào sinh hoạt, học tập và rèn luyện.

Chỉ đạo LHS Lào thành lập Ban tự quản để thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo các công việc có liên quan đến học tập, rèn luyện và giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của LHS.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho LHS và giáo dục tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào, nhà trường thường xuyên tổ chức cho các em tham gia các hoạt động văn nghệ - thể thao nhân các ngày lễ lớn của hai nước như chào mừng Quốc khánh Lào, tết cổ truyền Bunpimay, tết Nguyên đán Việt Nam... Dành thời gian thích hợp trong chương trình đào tạo tiếng Việt để LHS được tham quan, nghiên cứu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong tỉnh Sơn La và một số địa danh trên đất nước Việt Nam để tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, con người Việt Nam, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào và tăng cường vốn ngôn ngữ tiếng Việt cho các  em.