Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Bắc Lào, Từ năm 2001 đến nay, nhà trường đã và đang thực hiện 19 khóa đào tạo tiếng Việt cho 2052 lưu học sinh và 08 khóa đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho 569 học viên là cán bộ các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền và cán bộ lực lượng vũ trang của 09 tỉnh Bắc Lào.

Số lượng LHS và Lưu học viên Lào nhập học hằng năm cụ thể như sau

Năm học

LHS học theo diện ngân sách

LHS học theo diện tự túc kinh phí

Lưu học viên

Tổng

Ghi chú

2001-2002

7

 

 

7

 

2002-2003

14

 

 

14

 

2003-2004

17

 

 

17

 

2004-2005

68

 

 

68

 

2005-2006

42

 

 

42

 

2006-2007

23

 

 

23

 

2007-2008

28

 

54

82

 

2008-2009

20

 

 

20

 

2009-2010

65

 

 

65

 

2010-2011

66

 

 

66

 

2011-2012

73

 

 

73

 

2012-2013

74

42

 

116

 

2013-2014

74

127

12

213

 

2014-2015

104

140

40

284

 

2015-2016

131

38

113

282

 

2016-2017

145

53

54

252

 

2017-2018

160

88

134

382

 

2018-2019

192

69

135

396

 

2019-2020

180

12

27

219

 

TỔNG

1483

569

569

2621

 

 

Đối với lưu học sinh sau khi học dự bị tiếng Việt 01 năm tại trường sẽ được kiểm tra trình độ, nếu đạt yêu cầu được nhà trường cấp Chứng chỉ tiếng Việt bậc 4 theo khung năng lực 6 bậc dành cho người nước ngoài và được phân về các khoa đào tạo chuyên ngành của Trường Cao đẳng Sơn La hoặc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La để đào tạo chuyên môn theo kế hoạch, yêu cầu của các tỉnh Bắc Lào.

Đối với lưu học viên là cán bộ các tỉnh Bắc Lào sang học tiếng Việt 09 tháng với mục đích bồi dưỡng vốn tiếng Việt phục vụ nhiệm vụ công tác tại Lào, một số đồng chí sau khi học tiếng Việt, tiếp tục học liên thông đại học, cao học tại Việt Nam.

Đa số LHS, học viên sau khi hoàn thành chương trình tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sơn La đều có vốn ngôn ngữ Việt tương đối tốt, đáp ứng được nhu cầu học chuyên ngành, học nâng cao tại Việt Nam hoặc về nước công tác;  LHS học chuyên ngành tại Trường sau khi tốt nghiệp về nước đều có việc làm ổn định, có tay nghề chuyên môn vững vàng, một số cựu LHS của Trường hiện nay đã thành đạt, đang nắm giữ các chức vụ trọng trách của các cơ quan tại các tỉnh Bắc Lào.