Chủ tịch Hội đồng trường: ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La.

- Thư ký Hội đồng trường: ông Nguyễn Quang Sáng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

- Các thành viên:

+ Ông Lưu Bình Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La .

+ Ông Nguyễn Đức Long - phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La.

+ Ông Nguyễn Xuân Thắng - phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La.

+ Ông Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

+ Ông Đặng Văn Bôn – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Ông Bùi Quang Kết – Trưởng phòng Việc làm – Dạy nghề và Thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La.

+ Ông Hà Văn Lán – Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Sơn La.

+ Bà Lê Thị Hà – Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Linh, thành phố Sơn La.

+ Bà Đoàn Thu Hà – Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sơn La.

+ Ông Hoàng Văn Nam – Trưởng phòng Đào tạo trường Cao đẳng Sơn La.

+ Ông Đào Viết Thư – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, trường Cao đẳng Sơn La