Nội quy Quy Chế của Trường Cao đẳng Sơn La

1. Quy định Chuyên môn

2. Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo phương thức tích lủy tín chỉ

3. Quy chế đào tạo trình độ sơ cấp

4. Quy định thực hành thực tập của học sinh, sinh viên và giảng viên trường Cao đẳng Sơn La