1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Việt Nam học chuyên ngành Văn hóa du lịch có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Hướng dẫn du lịch

- Xây dựng tour, điều hành tour

- Khai thác tiềm năng, quy hoạch, đầu tư tuyến điểm du lịch

- Lễ tân khách sạn nhà hàng

- Khai thác, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc Việt Nam – Sơn La

- Quản trị doanh nghiệp khách sạn - nhà hàng

- Tổ chức lữ hành.

3. Cơ hội việc làm

- Làm việc tại các công ty du lịch lữ hành hoặc các cơ sở văn hoá; các khách sạn, các doanh nghiệp làm du lịch.

4.  Các kỹ năng cơ bản được hình thành

- Thành thạo trong quản lý đoàn khách, hướng dẫn thăm quan, xử lý các tình huống trong du lịch,  xây dựng và điều hành tour.

- Cởi mở trong giao tiếp, biết lắng nghe, ứng đáp có tính thuyết phục đối với người giao tiếp, tận tình, chu đáo trong phục vụ khách du lịch.

- Dự báo được sự phát triển của các loại hình Du lịch của địa phương và Việt Nam.

- Xây dựng chiến lược để quảng bá thị trường du lịch tại địa phương.

- Thành thạo các nghiệp vụ lễ tân khách sạn.

- Tổ chức được công tác lữ hành như xây dựng chương trình du lịch trọn gói, xác định giá bán của chương trình du lịch, tổ chức quảng cáo và xúc tiến bán chương trình du lịch, xây dựng hợp đồng du lịch.

- Bước đầu biết quản trị doanh nghiệp khách sạn hoặc kinh doanh du lịch: hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp du lịch, kiểm soát doanh nghiệp du lịch, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị kinh doanh đại lý du lịch.

- Bước đầu biết quản trị một Doanh nghiệp lữ hành, thuyết minh bằng Tiếng Anh.