Hợp Tác Quốc Tế

Trong thời gian học tập tại Sơn La, LHS, học viên Lào sẽ được Tỉnh Sơn La và nhà trường hỗ trợ một số chế độ sau: Đối với lưu học sinh học theo... Chi tiết
Việc quản lý LHS Lào học tập tại nhà trường được thực hiện nghiêm túc theo Thông tư 30/TT-BGDĐT... Chi tiết
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho... Chi tiết
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho... Chi tiết

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Quản lý văn hóa có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

-

...

. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Thư viện, Thông tin có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

-

...

 

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Việt Nam học chuyên ngành Văn hóa du lịch có trình độ cao

...