Đề án Tuyển sinh năm 2019

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương trở lên

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

- Ngành Giáo dục Tiểu học – Trình độ cao đẳng

+ Chỉ tiêu: 90

+ Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Ngành Giáo dục Mầm non – Trình độ cao đẳng

+ Chỉ tiêu: 70

+ Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên; có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên; có kết quả trung bình cộng các môn xét tuyển đạt từ 6.5 trở lên

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non, điểm trung bình sơ tuyển các môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

- Tên trường: Cao đẳng Sơn La

- Mã trường: C14

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Môn sơ tuyển năng khiếu
1 Giáo dục Tiểu học 51140202 Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Không
2 Giáo dục Mầm non 51140201 Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu Hát, Kể chuyện và Đọc diễn cảm

- Trong trường hợp có 2 thí sinh đạt cùng điểm trung bình xét tuyển thì thứ tự ưu tiên xét tuyển theo kết quả học tập của các môn học theo thứ tự: Toán học, Vật lý, Hóa học (hoặc Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) đối với ngành Giáo dục Tiểu học; Năng khiếu, Ngữ văn, Toán học đối với ngành Giáo dục Mầm non

2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/04/2019

- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 23/08/2019

- Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp tại phòng Công tác Học sinh – Sinh viên trường Cao đẳng Sơn La. Hoặc gửi hồ sơ theo đường Bưu điện theo địa chỉ: Trường Cao đẳng Sơn La, số 310 đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

- Thí sinh tham gia sơ tuyển năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, nhà trường khuyến khích thí sinh mặc trang phục áo dài hoặc trang phục truyền thống dân tộc

2.8. Chính sách ưu tiên: Thực hiện chính sách ưu tiên theo đối tượng, khu vực: quy định tại Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT, ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đôi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.9. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

- Hồ sơ xét tuyển vào trường: 30.000 đ/hồ sơ.

- Hồ sơ thi tuyển năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non): 300.000 đ/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu: Đọc, Kể chuyện diễn cảm và Hát).

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Miễn học phí

2.11. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019

Địa chỉ Website của trường: www.cdsonla.edu.vn

Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Điện thoại Email
1 Vương Văn Đàn Cán bộ phòng Công tác HSSV 02123.874.546 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Lò Ngọc Anh Cán bộ phòng Công tác HSSV 02123.874.546 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Trần Thị Thu Nga Cán bộ phòng Đào tạo 02123.874.544 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
Mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019

1) 100% quyền lợi, chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức trong nhà trường được giải quyết công khai, minh bạch, đúng quy định và thời hạn; Chính sách bình đẳng giới được thực hiện đúng quy định
2) Hàng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của nhà trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh đúng quy định
3) 80 % giảng viên dạy thực hành, tích hợp các ngành, nghề đã tổ chức thi tay nghề quốc gia được nhà trường cử đi bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
4) Hàng năm phòng xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBVC nhà trường. 100% CBVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng
5) 100% cán bộ, viên chức trong phòng nghiên cứu, áp dụng QMS ISO 9001 : 2015

 
Kế hoạch ĐTBD CBVC năm học 2015 - 2016

Chi tiết kế hoạch xem tệp đính kèm

 
MTCL năm học 2016 - 2017

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017

1) 100% quyền lợi của cán bộ, viên chức trong nhà trường được giải quyết công khai, minh bạch, đúng quy định và thời hạn.

2) 100% cán bộ, viên chức trong phòng thực hiện đúng thời hạn các yêu cầu của Ban giám hiệu và khách hàng.

3) 100% cán bộ, viên chức trong phòng nghiên cứu, áp dụng QMS ISO 9001 : 2015

 
Thông báo kê khai tài sản thu nhập năm 2016

Chi tiết xem tệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
Download this file (ke-khai-tstn-2016.rar)ke-khai-tstn-2016.rar
 
Thông báo góp ý dự thảo Quy chế bổ nhiệm

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng ủy ngày 26/11/2015 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy;

Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu trình Ban Giám hiệu Dự thảo Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức.

Để quy định được đầy đủ và đúng theo các quy định hiện hành, nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, trưởng các tổ chức trong trường và viên chức toàn trường góp ý cho Dự thảo.

Các ý kiến đề nghị gửi bằng file mềm vào địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Thời hạn gửi góp ý: 20/01/2016.

Tập tin đính kèm:
Download this file (QUY DINH BO NHIEM - 16- BAN SUA.rar)QUY DINH BO NHIEM - 16- BAN SUA.rar
 
Thông báo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổ chức đại hội Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào

Triển khai Kế hoạch số 181/KH-CĐSL-HHNVL ngày 25/12/2015 của Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào về việc tổ chức Đại hội Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào,

Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung việc tổ chức đại hội như sau:

(Xem tệp đính kèm)

 
THÔNG BÁO: Về việc thống kê lớp, học phần thực hiện năm học 2015-2016

Thực hiện kết luận phiên làm việc giữa Sở Nội vụ tỉnh Sơn La và Trường cao đẳng Sơn La ngày 4/9/2015 về việc xây dựng Đề án xác định VTVL năm học 2015 - 2016 trong Trường Cao đẳng Sơn La

Nhà trường yêu cầu các khoa/bộ môn trực thuộc nhà trường thực hiện thống kê lớp, học phần thực hiện của từng lớp khoa/bộ môn đang quản lý năm học 2015 - 2016:

- Đối với các lớp thuộc hệ cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề kê theo mẫu 01.

- Đối với các lớp còn lại: bồi dưỡng CBQL, bồi dưỡng tiếng… kê theo mẫu 02

Biểu mẫu và hướng dẫn thống kê được gửi kèm thông báo này và đăng trên website www.cdsonla.edu.vn/tccb.

Để thuận lợi cho công tác tổng hợp, đề nghị các đơn vị điền số liệu theo đúng quy ước trong hướng dẫn thống kê.

Bản cứng biểu thống kê có chữ ký xác nhận của trưởng khoa/bộ môn gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (Đ/c Phạm Văn Bình). Bản mềm làm trên file excel gửi vào địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Thời hạn: trước 17h ngày 10/9/2015.

Tập tin đính kèm:
Download this file (RS9.15.rar)RS9.15.rar
 


Trang 1 trong tổng số 11
free pokerfree poker
Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223.874.018
Flag Counter