Hướng dẫn sử dụng bộ chuẩn trẻ 5 tuổi

Mục đích ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ em

1. Hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.

a) Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là cơ sở để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chăm sóc, giáo dục, lựa chọn và điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ mẫu giáo năm tuổi.

b) Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là cơ sở để xây dựng bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo năm tuổi.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CHUẨN 5 TUỔI.doc)HDSDBO CHUAN636 Kb
 
free pokerfree poker
Flag Counter