Giới thiệu

THÔNG TIN KHOA NÔNG NGHIỆP (Tên tiếng anh: FACULTY OF AGRICULTURE)

Phần I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. Đ/C Đỗ Thị Minh Hải – Trưởng khoa Nông nghiệp

- Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung, thi đua khen thưởng

- Trình độ: Thạc sĩ di truyền học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Hướng nghiên cứu chính: Khoa học cây trồng, di truyền chọn giống

2. Đ/C Vũ Minh Toàn – Phó trưởng khoa Nông nghiệp

- Nhiệm vụ phân công: Phụ trách bộ môn CNTY – ThS; Công tác nghiên cứu khoa học; Website khoa; Công tác CVHT.

- Trình độ: Thạc sĩ  Bảo vệ thực vật

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Hướng nghiên cứu chính: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật.

3. Đ/C Nguyễn Thị Thu Chung – Trợ lý khoa Nông nghiệp

Hỗ trợ Ban chủ nhiệm khoa trong lĩnh vực nội vụ của khoa, công tác học sinh sinh viên.

4. Đ/C Phạm Thị Mơ– Cán bộ kiểm soát ISO khoa Nông nghiệp

Kiểm soát hoạt động của khoa, hồ sơ minh chứng liên quan công tác kiểm định chất lượng khoa

 Phần II. GIỚI THIỆU CÁC BỘ MÔN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1. BỘ MÔN TRỒNG TRỌT-BVTV&KN

1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Bộ môn Trồng trọt – Bảo vệ thực vật – Khuyến nông trực thuộc Khoa Nông Nghiệp, được thành lập tháng 6 năm 2019, trên cở sở sáp nhập Trường cao đẳng Nông Lâm Sơn La (cũ) vào Trường Cao đẳng Sơn La.

1.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

 - Quản lý, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các chuyên ngành:

+ Đào tạo hệ cao đẳng: Cao đẳng khoa học cây trồng, Cao đẳng Khuyến Nông; 

+ Đào tạo hệ trung cấp: Trồng trọt-Bảo vệ thực vật; Khuyến nông lâm; Trồng cây ăn quả.

+ Đào tạo hệ sơ cấp nghề: Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản Bơ; Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ cây có múi; Trồng chè; Nuôi ong mật; Chiết ghép cây ăn quả; Kỹ thuật bảo quản và sơ chế xoài nhãn; Kỹ thuật trồng đào lê mận; Trồng rau an toàn; Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch sơ chế cà phê.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, biên soạn bài giảng, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, nội dung đào tạo phù hợp với thực tế tại địa phương.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt đến người dân.

- Lập kế hoạch vật tư cho công tác thực hành, thực tập vào đầu mỗi học kỳ và năm học. Nghiên cứu triển khai các mô hình học cụ để phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

    - Định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên môn để nhận xét đánh giá công tác giảng dạy, học tập, công tác giáo dục học sinh, công tác chủ nhiệm lớp và triển khai kế hoạch đào tạo kịp tiến độ đề ra.

 1.3. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cán bộ trình độ trung cấp có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về trồng trọt, BVTV…. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sản phẩm nông nghiệp. Có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về TT, BVTV, KNL. Hiểu biết về tổ chức quản lý ngành; đồng thời không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp; Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;

1.4. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Học sinh tốt nghiệp có cơ hội tìm việc làm việc tại các Phòng nông nghiệp, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, các HTX, doanh nghiệp; Hội nông dân, các Cơ quan công quyền địa phương cấp huyện, xã, bản.

Tự tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực nông nghiệp, …

2. BỘ MÔN CHĂN NUÔI - THÚ Y - THỦY SẢN

2.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 Bộ môn Chăn nuôi – Thú y – Thủy trực thuộc Khoa Nông Nghiệp. Được thành lập tháng 6 năm 2019.  Trên cơ sở sáp nhập Trường cao đẳng Nông Lâm Sơn La (cũ) vào Trường Cao đẳng Sơn La.

 2.2.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

Quản lý, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các chuyên ngành Chăn nuôi, Chăn nuôi – Thú y thuộc hệ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp các nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn; Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò; Nuôi và phòng trị bệnh cho gà; ….

Xây dựng kế hoạch đào tạo, biên soạn bài giảng, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, nội dung đào tạo phù hợp với thực tiễn.

Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi đến người dân.

Lập kế hoạch vật tư cho công tác thực hành, thực tập vào đầu mỗi học kỳ và năm học. Nghiên cứu triển khai các mô hình học cụ để phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên môn để nhận xét đánh giá công tác giảng dạy, học tập, công tác giáo dục học sinh, công tác chủ nhiệm lớp và triển khai kế hoạch đào tạo kịp tiến độ đề ra.

2.3.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cán bộ trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về chăn nuôi, thú y: Chọn, nhân giống, nuôi dưỡng chăm sóc, phòng và trị bệnh cho vật nuôi, vệ sinh phòng bệnh và kinh doanh vật nuôi. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm. Có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi. Hiểu biết về tổ chức quản lý ngành; đồng thời không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp; Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;

2.4. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên, học sinh tốt nghiệp có cơ hội tìm việc làm việc tại các Phòng nông nghiệp, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, các Công ty giống vật nuôi, Công ty thức ăn gia súc - gia cầm, các Trang trại chăn nuôi; Hội nông dân, các Cơ quan công quyền địa phương cấp huyện, xã, bản.

Tự tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực chăn nuôi, thú y: Sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, con giống, thuốc thú y.