KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Chỉ mục bài viết
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Trang 2
Tất cả các trang

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

 

 

1. Họ và tên: PHẠM QUYẾT THẮNG

Chức vụ: Trưởng khoa Kỹ thuật - Công nghệ

2. Ngày sinh: 15/07/1969

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0912.631.130 - 0966.99.0505

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2003

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Nghiệp vụ sư phạm nghề,

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Lập trình ứng dụng


212_1

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY TƯƠI

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn bộ phận

2. Ngày sinh: 20/10/1982

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 01636.952.382

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2003

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Nghiệp vụ sư phạm nghề,

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

  free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter