Các ngành đào tạo

Ngành Khuyến nông

Hướng dẫn cho nông dân chăm sóc cây, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân...

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Khuyến nông có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Thực hiện công tác khuyến nông; 

- Nghiên cứu, ứng dụng các loại giống mới cho năng xuất cao, phù hợp với từng địa phương;

 
 

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện

Thiết kế, giải thích được các bản thiết kế, lắp đặt mạng điện cho một công trình điện dân dụng, điện công nghiệp đúng thiết kế...

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Công nghệ kỹ thuật điện có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Thực hiện việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết bị điện trong nhà máy điện, trên đường dây;

- Sửa chữa một số thiết bị đơn giản trong gia đình;

- Biết cách quản lý sản xuất ở nhà máy, các phương pháp làm quy hoạch, biện pháp tổ chức thi công và hạch toán công trình;

- Hạch toán, thu, chi, tính giá thành điện, quản lý tài chính;

- Thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệpvà dân cư.

- Xây lắp thi công công trình điện

 

Ngành Nông Lâm nghiệp

Chẩn đoán và thiết kế được mô hình nông lâm kết hợp trong phát triển nông thôn bền vững...

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Nông Lâm nghiệp có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm; 

- Chọn, tạo giống cây trồng, vật nuôi;  

- Trồng rừng và bảo vệ rừng;

 
 

Ngành Tiếng Anh

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Tiếng Anh có trình độ cao đẳng.

2.  Mô tả công việc

- Biên dịch, phiên dịch các văn bản thương mại;

- Thuyết minh trong hướng dẫn dụ lịch;

- Thuyết minh, phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn;

 

Ngành Giáo dục thể chất

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Thể dục thể thao có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Tuyển chọn, huấn luyện các vận động viên; 

- Tổ chức các phòng trào thi đấu TDTT;

- Làm trọng tài các môn thi đấu TDTT;

- Giảng dạy tại bậc THCS (khi học thêm nghiệp vụ sư phạm);

 
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok