Hội nghị Công tác chuyên môn 2018

ctcm20181Vừa qua, ngày 30/7/2018, Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức Hội nghị công tác chuyên môn 2018 nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, bất cập trong công tác quản lý chuyên môn hướng tới xây dựng chất lượng chuyên môn ngày càng tốt hơn.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức trong nhà trường.

Hội nghị đã đã được nghe 4 báo cáo tập trung về các nội dung sau: công tác đào tạo; Đảm bảo và tự kiểm định chất lượng; Khoa học công nghệ; Kết nối doanh nghiệp; Kết quả thực hiện chế độ làm việc của giảng viên và 04 tham luận từ các khoa tập trung giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác: Thực tập nghề nghiệp cho giảng viên; Cải tiến PPGD phù hợp với thực tiễn giải đoạn hiện nay; Hoạt động thực hành, thực tập cho HSSV; Tổ chức hiệu quả hoạt động rèn NVSP cho HSSV, hoạt động trải nghiệm nghề cho giảng viên các khoa ĐTGV.

ctcm20182

(Đ/c: Nguyễn Đức Long - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tổng kết Hội nghị)

Hội nghị đã đánh giá được những mặt đạt được trong năm học 2017 – 2018 trong đó khẳng định sự cố gắng, sự đóng góp của các đơn vị, cá nhân trong bối cảnh nhà trường, xã hội có nhiều thay đổi, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong năm học 2018 – 2019

Thay mặt Ban Giám hiệu, đồng chí Nguyễn Đức Long đã tổng kết các báo cáo, các ý kiến tham luận và chỉ ra phương hướng nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm cần giải quyết 07 nhiệm vụ cấp bách gồm:

- Triển khai Công tác tuyển sinh

- Đẩy mạnh công tác cải tiến phương pháp giảng dạy

- Hoạt động thực hành, thực tập, thực tế, rèn kỹ năng nghề nghiệp

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo

- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp

- Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng

- Tổ chức rà soát định mức lao động, đánh giá giảng viên GDNN

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok