THÔNG TIN CÔNG KHAI

Cơ sở vật chất trường cao đẳng sơn la

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 Danh mục

Đơn vị tính

Tổng số

Trong đó: Tổng số chia ra

 

làm mới trong năm

Kiên cố

Cấp 4

Nhà tạm

 
 

A

1

2

3

4

5

6

 

I - Đất nhà trường QL sử dụng

             

Diện tích đất đai (Tổng số)

ha

11.56

x

x

x

x

 

Số cơ sở đào tạo

cơ sở

1

x

x

x

x

 

II- Diện tích xây dựng (Tổng số)

m2

22.526

         

Trong đó:

             

1. Giảng đường/phòng học:

m2

5.664

 

x

     

Số phòng học

phòng

78

         

Trong đó:

             

1.1 - Phòng máy tính

m2

540

 

x

     

Số phòng

phòng

7

         

1.2 - Phòng học ngoại ngữ

m2

108

 

 x

     

Số phòng

phòng

2

         

1.3 - Phòng nhạc, hoạ, múa

m2

500.7

 

 x

     

Số phòng

phòng

3

         

14. – Phòng thực hành Tiểu học

m2

90

         

Số phòng

Phòng

1

         

1.5 - Phòng Thực hành mầm non

m2

90

         

                       Số phòng

phòng

1

         

2. Thư viện:

m2

1.894

 

x

     

Số phòng

phòng

15

         

3. Phòng thí nghiệm: Diện tích

m2

1.780

 

x

     

Số phòng

phòng

12

         

4. Vườn thí nghiệm:

m2

           

5. Xưởng thực tập, thực hành:

 m2

8.714

 

x

     

Số xưởng, trạm

xưởng

2

         

6. Nhà tập đa năng:Diện tích

 m2

1.329

 

x

     

Số phòng

phòng

1

         

6. Nhà ở học sinh (ký túc xá):

m2

12.601

 

x

     

Số phòng

phòng

252

         

7. Diện tích khác:

             

- Hội trường: Diện tích

m2

4.297

 

x

     

                         Số phòng

phòng

2

         

- Câu lạc bộ: Diện tích

m2

 618

 

     

                         Số phòng

phòng

1

         

- Bể bơi: Diện tích

m2

 0

         

- Nhà ăn: Diện tích

m2

887

 

x

     

- Sân vận động: Diện tích

m2

7.700

 

x

     

- Phòng trưng bày sản phầm: Diện tích

m2

167

x

 

x

   
 
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok