Cơ cấu tổ chức
Hồ sơ năng lực (Đỗ Minh Tiến)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Tien_new

1. Họ và tên: ĐỖ MINH TIẾN

2. Ngày sinh: 20/02/1971

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0915599282

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ; Chuyên ngành QLGD

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 1993

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên chính

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : không

10. Nhiệm vụ: Phụ trách phòng

 
Hồ sơ năng lực (Vũ Thành Phúc)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Phuc_001

1. Họ và tên: VŨ THÀNH PHÚC

2. Ngày sinh: 02/11/1978

3. Liên lạc:        - Điện thoại: 0912341037

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ; Chuyên ngành Hình học Tô pô

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2002

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : không

10. Nhiệm vụ: Phụ trách tổ chức đào tạo chính quy tại trường

 
Hồ sơ năng lực (Cao Viết Sơn)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Họ và tên: CAO VIẾT SƠN

2. Ngày sinh: 23/9/1962

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0912.748.925

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sỹ; Chuyên ngành : Quản lý giáo dục

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 1986

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên chính

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Cao cấp lý luận chính trị

10. Nhiệm vụ: Phụ trách liên kết đào tạo

 
Hồ sơ năng lực (Đỗ Văn Tuân)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

tuan

1. Họ và tên: ĐỖ VĂN TUÂN

2. Ngày sinh: 16/02/1987

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0961443266

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sỹ; Chuyên ngành : Công nghệ sinh học

5. Học hàm:

6. Năm tham gia giảng dạy: 2009

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Chứng chỉ NVSP

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : không

10. Nhiệm vụ: Quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ, Thực hành thực tập, Xúc tiến việc làm

 
Hồ sơ năng lực (Trần Thị Thu Nga)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Họ và tên: Trần Thị Thu Nga

2. Ngày sinh: 09/11/1985

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0969111456

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Kỹ sư; Chuyên ngành : Công nghệ thông tin

5. Học hàm:

6. Năm tham gia giảng dạy: 2012

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Chứng chỉ NVSP

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : không

10. Nhiệm vụ: Cấp phát văn bằng chứng chỉ

 
Hồ sơ năng lực (Dương Mạnh Linh)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Họ và tên: Dương Mạnh Linh

2. Ngày sinh: 26/10/1983

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0987538748

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sỹ; Chuyên ngành : Toán giải tích (Giải tích hàm)

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2006

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : không

10. Nhiệm vụ: Theo dõi học vụ, thực hành thực tập

 


 
Hồ sơ năng lực ( Lê Hải Sơn)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Họ và tên: LÊ HẢI SƠN

2. Ngày sinh: 10/12/1986

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0987.404.023 ; 0944.404.023

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sỹ; Chuyên ngành : Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Chuyên viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Nhiệm vụ: Quản lý lớp liên kết và phân công lịch giảng dạy lớp liên kết.

 
Hồ sơ năng lực ( Vũ Thành Sơn)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Họ và tên: VŨ THÀNH SƠN

2. Ngày sinh: 4/4/1982

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0942.450.729

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sỹ; Chuyên ngành : Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2003

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Nhiệm vụ: Quản lý lớp liên kết, kiểm soát ISO

 


Trang 1 trong tổng số 2
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter