Văn bản khác


Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

      Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

       Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

       Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư,

        Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn hàn hành chính như sau:

(Mời xem tiếp...)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (01TT-BNV.pdf)Thông tư 01 - BNV
 
Xác nhận danh mục mã trường, mã ĐVĐKDT, mã tỉnh, bảng phân chia khu vực trường THPT, trường nghề.

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Trên cơ sở báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập danh mục mã trường, mã đơn vị đăng ký dự thi, mã tỉnh, bảng phân chia khu vực các trường trung học phổ thông, các trường nghề năm 2011 phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011.

Đề nghị các Sở giáo dục và Đào tạo kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu trực tiếp vào văn bản. Các nội dung được tải trên trang WEB của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://www.gov.vn

Các thông tin xác nhận, gửi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh về Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng - Hà Nội và địa chỉ E-Mail: nmhung@moet Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 25/1/2011. Điện thoại: 04-38681386.

Nơi nhận:
- Như trên
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c)
- Lưu VT, Vụ GDĐH
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
(đã ký)
Ngô Kim Khôi

(Xem tiếp...)

 
Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (NDD115)
Số văn bản 115
Ký hiệu 2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/12/2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

(Xem tiếp...)

 
TT 43 Bộ GD&ĐT

QUY ĐỊNH

Việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Quy dinh ve giao trinh TCCN 16_12_2010.doc)Quy định về GT TCCN
Download this file (Thong tu 14_12_2010.doc)Thông tư 14
 
KH Năm học 2010-2011

MỤC ĐÍCH

- Thống nhất thời gian bắt đầu và kết thúc năm học cho các khóa đào tạo;

- Phân bổ thời gian  cho từng hoạt động trong công tác tổ chức đào tạo;

- Dự kiến lịch trình giảng dạy các học phần cho từng ngành đào tạo;

- Một số định hướng chính và hướng dẫn các đơn vị tổ chức công tác đào tạo;

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (KH DT Namhoc 2010-2011.pdf)KH năm học 2010-2011
 


Trang 5 trong tổng số 6
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter