Văn bản khác


Thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

(Xem tiếp...)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (27TT.doc)27TT
 
Kế hoạch năm học 2011-2012

MỤC ĐÍCH

- Thống nhất thời gian bắt đầu và kết thúc năm học cho các khóa đào tạo;

- Phân bổ thời gian cho từng hoạt động trong công tác tổ chức đào tạo;

- Dự kiến lịch trình giảng dạy các học phần cho từng ngành đào tạo;

- Một số định hướng chính và hướng dẫn các đơn vị tổ chức công tác đào tạo;

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (2011-2012.pdf)KH năm học 2011-2012
 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục như sau:

(Xem tiếp...)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (40-ND-CP.doc)Nghị định 40
Download this file (49_2005 ND CP.doc)Nghị định 49
 
Tài liệu tập huấn tín chỉ tại trường tháng 6 năm 2011
Kính mời các thầy cô tham khảo các tài liệu tập huấn tín chỉ tại trường tháng 6 năm 2011 để thực hiện triển khai theo kế hoạch của nhà trường (Trong tệp đính kèm)
 
Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp trình độ đại học, gồm 14 chương trình khung của các ngành sau:

1.      Bảo vệ thực vật
2.      Bệnh học thuỷ sản
3.      Chăn nuôi
4.      Công nghệ chế biến thuỷ sản
5.      Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
6.      Công nghệ sau thu hoạch
7.      Khoa học cây trồng
8.      Khoa học đất
9.      Khuyến nông
10.    Lâm sinh
11.    Nuôi trồng thuỷ sản
12.    Phát triển nông thôn
13.    Quản lý nguồn lợi thuỷ sản
14.    Thú y

 

(xem tiếp...)

 


Trang 4 trong tổng số 6
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter