Văn bản khác


QUY ĐỊNH Về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và TC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT

ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Quydinh xac dinh chi tieu lan cuoi 30.11.doc)Quy dinh
Download this file (Thong tu xac dinh chi tieu lan cuoi.doc)Thong tu
 
Kế hoạch giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2011-2012

Căn cứ nghị định 116/2007/NĐ – CP ngày 10/07/2007 của Chính phủ về quy định công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh;

Căn cứ quyết định số 80/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 24/12/2007 về việc ban hành chương trình môn giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ trung cấp;

Căn cứ quyết định số 81/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 24/12/2007 về việc ban hành chương trình môn giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ quyết định số 69/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 14/11/2007 về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng – an ninh;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ – CĐSL ngày 24/05/2011 về việc ban hành biên chế năm học 2011 – 2012.

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên năm học 2011 – 2012 như sau:

(Chi tiết trong tệp tin đính kèm)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Ke hoach GDQP-AN nam hoc 2011-2012.pdf)Quốc phòng - An ninh năm 2011-2012
 
Thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

(Xem tiếp...)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (27TT.doc)27TT
 
Kế hoạch năm học 2011-2012

MỤC ĐÍCH

- Thống nhất thời gian bắt đầu và kết thúc năm học cho các khóa đào tạo;

- Phân bổ thời gian cho từng hoạt động trong công tác tổ chức đào tạo;

- Dự kiến lịch trình giảng dạy các học phần cho từng ngành đào tạo;

- Một số định hướng chính và hướng dẫn các đơn vị tổ chức công tác đào tạo;

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (2011-2012.pdf)KH năm học 2011-2012
 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục như sau:

(Xem tiếp...)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (40-ND-CP.doc)Nghị định 40
Download this file (49_2005 ND CP.doc)Nghị định 49
 


Trang 3 trong tổng số 5
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter