Văn bản khác


Kế hoạch tổng thể tổ chức trải nghiệm kỹ năng nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương chuyển đổi phương thức tổ chức đào tạo sang tổ chức đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, đảm bảo đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, nhà trường xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức trải nghiệm, thực hành kỹ năng nghề nghiệp như sau:

(Xem chi tiết trong tệp đính kèm...)


Tập tin đính kèm:
File
Download this file (KH Trai nghiem.doc)Kế hoạch
Download this file (So tay phat trien CTNNUD.pdf)So tay phat trien CTNNUD.pdf
 
Ban hành Thời khóa biểu và Lịch thi học kỳ 2 CĐ K48
Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành Thời khóa biểu và Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 đối với khối CĐ K48. Đề nghị các Khoa, Giảng viên và các bạn sinh viên đọc trong tệp tin đính kèm. Sinh viên đăng ký môn học từ 13/02/2012 đến 20/02/2012.
 
Hướng dẫn sử dụng website đào tạo tín chỉ

Kính mời các Thầy Cô, các bạn sinh viên tham khảo Hướng dẫn sử dụng website QL Đào tạo tín chỉ để thực hiện các hoạt động học vụ trên hệ thống.

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (HD su dung website tin chi.doc)Hướng dẫn
Download this file (HD su dung website tin chi.pdf)Hướng dẫn
 
QUY ĐỊNH Về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và TC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT

ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Quydinh xac dinh chi tieu lan cuoi 30.11.doc)Quy dinh
Download this file (Thong tu xac dinh chi tieu lan cuoi.doc)Thong tu
 
Kế hoạch giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2011-2012

Căn cứ nghị định 116/2007/NĐ – CP ngày 10/07/2007 của Chính phủ về quy định công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh;

Căn cứ quyết định số 80/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 24/12/2007 về việc ban hành chương trình môn giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ trung cấp;

Căn cứ quyết định số 81/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 24/12/2007 về việc ban hành chương trình môn giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ quyết định số 69/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 14/11/2007 về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng – an ninh;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ – CĐSL ngày 24/05/2011 về việc ban hành biên chế năm học 2011 – 2012.

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên năm học 2011 – 2012 như sau:

(Chi tiết trong tệp tin đính kèm)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Ke hoach GDQP-AN nam hoc 2011-2012.pdf)Quốc phòng - An ninh năm 2011-2012
 


Trang 3 trong tổng số 6
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter