Hệ chính quy
Tài liệu phục vụ đào tạo tín chỉ 2015

Phòng Đào tạo đã biên tập cuốn Thông tin đào tạo và Sổ tay sinh viên năm 2015, phục vụ cho khối Cao đẳng K52. Kính mong các CBQL, GV và các bạn SV quan tâm theo dõi trong tệp tin đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 
Tiến trình Đào tạo khối Cao đẳng K51

Phòng Đào tạo đã biên tập Tiến trình đào tạo cho khối Cao đẳng K51, trên cơ sở chương trình của các Khoa và kết luận của HĐ KHĐT nhà trường về cải tiến Chương trình đào tạo năm 2014. Đây là cơ sở để các Khoa Lập thời khóa biểu và phân công thực hiện Kế hoạch chuyên môn. Đề nghị các CBQL, GV các khoa xem lại cẩn thận, nếu có sai lệch cần phản hồi ngay để kịp thời điều chỉnh.

Trân trọng cảm ơn!

(chi tiết trong tệp tin đính kèm)

 
Tiến trình đào tạo Cao đẳng chính quy K50

Tiến trình đào tạo năm 2013 của khối CĐ K50 đã được Phòng Đào tạo biên tập theo Chương trình của các Khoa.

Đề nghị các đơn vị xây dựng chương trình xem xét lại một cách thật cẩn thận và gửi phản hồi tới Phòng Đào tạo (nếu có sai sót cần điều chỉnh); Chương trình nào không có điều chỉnh đề nghị các đơn vị xây dựng Thời khóa biểu theo Tiến trình đã đăng.

Trân trọng cảm ơn!

 
Ban hành chương trình Tín chỉ 2012
Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Chương trình đào tạo tín chỉ cho 22 ngành trình độ Cao đẳng (Kèm theo Quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La). Chi tiết trong tệp tin đính kèm.
 
Ban hành tài liệu Thông tin Đào tạo năm học 2012-2013

Phòng Đào tạo đã biên tập  và phát hành Cuốn Thông tin Đào tạo năm học 2012-2013. Đây là tài liệu hữu ích cho CBQL, GV và SV trong suốt khóa học. Rất mong nhận được sự đóng góp để tài liệu hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (TT dao tao 2012.pdf)Thông tin Đào tạo năm học 2012-2013
 
Tiến trình đào tạo của khối Cao đẳng K49

Tiến trình đào tạo năm 2012 của khối CĐ K49 đã được Phòng Đào tạo biên tập lại theo Chương trình của các Khoa.

Đề nghị các đơn vị xây dựng chương trình xem xét cẩn thận và gửi phản hồi tới Phòng Đào tạo (nếu có); Chương trình nào không có điều chỉnh đề nghị các đơn vị xây dựng Thời khóa biểu và nộp cho Phòng Đào tạo.

Trân trọng cảm ơn!

 
Ngành CĐ Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

              Tên chương trình: Tiếng Anh

Trình độ đào tạo:                Cao đẳng

Ngành đào tạo:                    Tiếng Anh

Hình thức đào tạo:           Chính quy tập trung

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Tieng Anh.pdf)Ngành CĐ Tiếng Anh
 
Ngành CĐSP Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình ngành học: SƯ PHẠM TIẾNG ANH

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Chuyên ngành đào tạo: TIẾNG ANH

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY TẬP CHUNG

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Tieng Anh.pdf)Ngành CĐSP Tiếng Anh
 


Trang 1 trong tổng số 5
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter