Giới thiệu
Welcom!

Chào mừng đến với website Phòng đào tạo – Trường Cao đẳng Sơn La.

Phòng đào tạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo đối với các trình độ cao đẳng (chuyên nghiệp và đào tạo nghề), trung cấp (chuyên nghiệp và đào tạo nghề) với các loại hình chính quy, vừa làm vừa học, liên thông; quản lý và tổ chức đào tạo các lớp dạy nghề ngắn hạn trình độ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên và dạy nghề cho lao động nông thôn.

Trang web này được xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên, và những người có nhu cầu tìm hiểu các thông tin học vụ của Trường Cao đẳng Sơn La, về văn bằng, chứng chỉ do nhà trường cấp, về chương trình đào tạo, các thủ tục quy trình quản lý đào tạo và các thông tin khác liên quan đến tổ chức đào tạo của nhà trường.

              Mọi phản hồi, kiến nghị xin gửi về địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 
Giới thiệu
I. Giới thiệu chung

   - Phòng Đào tạo là một trong những phòng chức năng chính của nhà trường, được tái tổ chức theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24/03/2009 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La.

   - Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng gồm 06 người (01 trưởng phòng, 02 phó phòng, 03 chuyên viên):

               + Nam: 05, Nữ: 01

               + Dân tộc: 0

               + Đảng viên: 04

               + Thạc sĩ: 05, Cử nhân: 01

               + Trình độ lí luận: 06 sơ cấp

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lí và thực hiện công tác đào tạo của nhà trường

2. Nhiệm vụ

   - Xây dựng các kế hoạch đào tạo, tổ chức triển khai sau khi được duyệt

   - Tổ chức quản lí và thực hiện quá trình đào tạo của nhà trường

   - Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy, học tập hàng năm. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động ngoại khóa chuyên môn

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển sinh, quy chế đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

   - Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng và phát triển đội ngũ

   - Phối hợp với phòng Khảo thí & ĐBCL tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện nghiệp vụ, thực hành và thực tập nghề nghiệp của học sinh, sinh viên

   - Lưu trữ hồ sơ đào tạo và phụ trách cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn cho các đơn vị trong trường. quản lí, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình của các hệ đào tạo trong nhà trường

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác giao kế hoạch, kiểm tra và nghiệm thu kết quả lao động của giảng viên. Tổ chức các hoạt động giảng dạy cho giảng viên và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên

   - Phối hợp với Phòng Thiết bị - Công nghệ nghiên cứu ứng dụng các thành tựu về khoa học và công nghệ mới, sử dụng các thiết bị, công nghệ phục vụ đào tạo và tổ chức các lớp học chuyển giao công nghệ và KHKT cho cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên.

 


free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter