Kế hoạch giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2011-2012

PDF. In Email

Căn cứ nghị định 116/2007/NĐ – CP ngày 10/07/2007 của Chính phủ về quy định công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh;

Căn cứ quyết định số 80/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 24/12/2007 về việc ban hành chương trình môn giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ trung cấp;

Căn cứ quyết định số 81/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 24/12/2007 về việc ban hành chương trình môn giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ quyết định số 69/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 14/11/2007 về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng – an ninh;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ – CĐSL ngày 24/05/2011 về việc ban hành biên chế năm học 2011 – 2012.

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên năm học 2011 – 2012 như sau:

(Chi tiết trong tệp tin đính kèm)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Ke hoach GDQP-AN nam hoc 2011-2012.pdf)Quốc phòng - An ninh năm 2011-2012
  free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter