Kế hoạch TTSP tập trung năm học 2011-2012

PDF. In Email

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 08 năm 2003 về việc ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng sư phạm hệ chính quy;

- Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-CĐSL ngày 24/05/2011 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành biên chế năm học 2011 – 2012;

- Trường Cao đẳng Sơn La dự kiến Kế hoạch thực tập sư phạm tập trung cho hệ Cao đẳng, Trung cấp chính quy năm học 2011 – 2012 như sau:

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

(Chi tiết trong tệp tin đính kèm)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Ke hoach TTSP nam hoc 2011 - 2012.pdf)TTSP năm 2011-2012
  free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter