Xác nhận danh mục mã trường, mã ĐVĐKDT, mã tỉnh, bảng phân chia khu vực trường THPT, trường nghề.

PDF. In Email

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Trên cơ sở báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập danh mục mã trường, mã đơn vị đăng ký dự thi, mã tỉnh, bảng phân chia khu vực các trường trung học phổ thông, các trường nghề năm 2011 phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011.

Đề nghị các Sở giáo dục và Đào tạo kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu trực tiếp vào văn bản. Các nội dung được tải trên trang WEB của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://www.gov.vn

Các thông tin xác nhận, gửi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh về Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng - Hà Nội và địa chỉ E-Mail: nmhung@moet Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 25/1/2011. Điện thoại: 04-38681386.

Nơi nhận:
- Như trên
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c)
- Lưu VT, Vụ GDĐH
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
(đã ký)
Ngô Kim Khôi

(Xem tiếp...)

  free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter