Cơ cấu tổ chức


Hồ sơ năng lực ( Vũ Thùy Linh)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Họ và tên: VŨ THÙY LINH

2. Ngày sinh: 5/12/1990

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0972.308.876

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Cử nhân; Chuyên ngành : Tâm lý giáo dục

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Chuyên viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : không

10. Nhiệm vụ: Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm

 
Hồ sơ năng lực ( Bùi Thị Hải Thanh)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Họ và tên: BÙI THỊ HẢI THANH

2. Ngày sinh: 25/5/1985

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0987538748

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sỹ; Chuyên ngành : Giáo dục phát triển cộng đồng

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : không

10. Nhiệm vụ: Biên tập thông tin khoa học

 
Hồ sơ năng lực ( Lê Thị Tuyến)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Họ và tên: Lê Thị Tuyến

2. Ngày sinh: 15/9/1965

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 01686.597.476

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Cử nhân; Chuyên ngành : Lịch sử

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 1988

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước :

10. Nhiệm vụ: Quản lý lớp liên kết bồi dưỡng

 
Hồ sơ năng lực ( Vũ Thành Sơn)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Họ và tên: VŨ THÀNH SƠN

2. Ngày sinh: 4/4/1982

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0942.450.729

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sỹ; Chuyên ngành : Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2003

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Nhiệm vụ: Quản lý lớp liên kết, kiểm soát ISO

 
Hồ sơ năng lực ( Lê Hải Sơn)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Họ và tên: LÊ HẢI SƠN

2. Ngày sinh: 10/12/1986

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0987.404.023 ; 0944.404.023

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sỹ; Chuyên ngành : Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Chuyên viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Nhiệm vụ: Quản lý lớp liên kết và phân công lịch giảng dạy lớp liên kết.

 


Trang 1 trong tổng số 3
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter